संत साहित्य

|| तेथ शब्दब्रह्म कवळले ||

श्रीतुकाराम महाराजांची गाथा

379.00 

Category

वै.ह.भ.प. बाबुराव देवडीकर यांच्या अभंगक्रमानुसार वारकरी सांप्रदायिक

श्रीतुकाराम महाराजांची गाथा

(शुद्ध पारायण प्रत)

Weight 1047 kg
Dimensions 19 × 5 × 22 cm
Shopping Cart