संत साहित्य

|| तेथ शब्दब्रह्म कवळले ||

हरिपाठ

100.00 

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज कृत हरिपाठ

 

कमीत कमी दहा हरिपाठ ऑर्डर करा

वरील किंमत हि १० हरिपाठ ची आहे .

 

सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी । कर कटावरी ठेवूनियां ।।१।।

तुळसीहार गळां कांसे पीतांबर । आवडे निरंतर हेंचि ध्यान

Shopping Cart